menu

Privacy en gegevensbeleid

Privacy- en Persoonsgegevensbeleid - van toepassing op gebruikers van dit hotel bij het maken van een reservering

Gegevensverwerker (wij):Het hotel die aan u, de gebruiker, de gevraagde dienst zal leveren. Onze identificatie- en contactgegevens zijn beschikbaar op de website die u gebruikt heeft om uw reservering te maken / om uw vragen aan ons te stellen. Ze zullen ook verschijnen op onze factuur die wij u zullen toesturen.

Data Compliance Officer: Niet van toepassing op de activiteiten van Data Controllers.

Gebruiker: U, die het reserveringsformulier of andere bijbehorende documentatie heeft ingevuld.

Doel: Het doel van de verwerking van de via dit formulier verstrekte gegevens is het beheren van de door u, gebruiker, gemaakte reserveringen en/of het beantwoorden van de door u gestelde vragen/verzoeken.

Wettelijke basis:
- Ofwel de noodzaak om ons contract met u, gebruiker / de noodzaak om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract.
- Ofwel de toestemming van u, de gebruiker, door het aanvinken van het vakje voor de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden waarvan dit Privacy- en Persoonsgegevensbeleid een integraal onderdeel is.

Duur: Wij bewaren de door u, de gebruiker, verstrekte gegevens gedurende de tijd die nodig is voor het beheer van de door u gemaakte reservering en van de door u gevraagde accommodatiediensten. Zodra het beheer is afgerond, worden uw gegevens zes (6) maanden bewaard. Indien u toestemming geeft voor het ontvangen van marketing- en/of commerciële informatie, worden uw gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming herroept.

Verwerker: Wij schakelen onze partner Guestcentric Group(www.guestcentric.com ) in voor het uitvoeren van de reserveringsmotor van ons bedrijf. Guestcentric handelt onder onze bevoegdheid en we hebben een contract getekend met Guestcentric Group voor de levering van hun diensten. We hebben Guestcentric Group schriftelijk geïnstrueerd hoe de verwerking moet worden uitgevoerd.

Gegevens subjecten verschillend van de gebruikers: Wanneer u, gebruiker, ons persoonlijke gegevens verstrekt die betrekking hebben op een andere betrokkene dan uzelf, bent u verantwoordelijk voor dergelijke handelingen en voor het verkrijgen van de respectievelijke toestemming van dergelijke betrokkenen voor het verstrekken van hun gegevens.

Overdracht van gegevens: Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan een derde land buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

Rechten van de betrokkene: De betrokkenen kunnen hun recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door een e-mail of via de post te sturen naar de contactgegevens op onze reserveringswebsite en op onze facturen.

Toezichthoudende Autoriteit: Indien een betrokkene van mening is dat zijn of haar rechten worden aangetast, kan hij of zij ook in beroep gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de betrokken lidstaat. Meer informatie op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en